[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزشی::
امور پژوهشی::
آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها‌::
اخبار::
آلبوم تصاویر::
دانشجویان برتر دانشکده::
نشریه دانشکده::
::
سیستم های دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
مجله های علمی

AWT IMAGE

مجله مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه علم وصنعت ایران

AWT IMAGE

مجله علم و مهندسی ایران

..
پیوندهای مفید
..

:: دکتر صادق صادق زاده ::


 دکتر صادق صادق زاده

  دانشیار دانشکده فناوریهای نوین
مدیر گروه تحقیقاتی نانوانرژی
nanoenergy.iust.ac.ir

 

  تلفن : ۷۳۲۲۵۸۱۲

ساختمان شماره ۲ -دانشکده فناوری های نوین
  ایمیل : sadeghzadeh [at] iust [dot] ac [dot] ir
 

 

    https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Qyf۷HgoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate 
   
https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۷۱۰-۲۵۵۶
http://www.researcherid.com/rid/S-۵۰۰۱-۲۰۱۸
    https://www.linkedin.com/in/sadegh-sadeghzadeh-a۷۶۰۳a۶a/?originalSubdomain=ir
   https://www.researchgate.net/profile/S_Sadeghzadeh


  تحصیلات

  دکترا

  دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران-طراحی کاربردی

  موضوع کاری: رباتیک، میکرو و نانورباتیک، میکرو و نانو دستکاری

  استاد راهنما: پروفسور محرم حبیب نژاد کورایم

  عنوان رساله: "مدلسازی دینامیکی چندمقیاسی نانورباتها و اختلالات مکانیکی آن ها بر پایه روش المان محدود "

  افتخارات: رتبه اول آموزشی در سال ۸۷-۸۸ در دانشکده و دانشگاه

  کارشناسی ارشد

  دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران- طراحی کاربردی

  موضوع کاری: رباتیک، میکرو و نانورباتیک، میکرو و نانو دستکاری

  استاد راهنما: پروفسور محرم حبیب نژاد کورایم

  عنوان رساله: "مدلسازی و جبرانسازی اثرات غیرخطی و منیپولیشن خودکار با SPM ها "

  کارشناسی

  گروه مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان - طراحی جامدات

  موضوع کاری: دینامیک، ارتعاشات و کنترل

  استاد راهنما: دکتر محمود سعادت فومنی

  عنوان رساله: "مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی محرکهای زاویه ای دارای کلاچ پودری مغناطیسی "


  تحقیقات جاری

 • شبیه سازی و سنتز مواد دوبعدی (گرافن، نیترید بور و ...)
 • طراحی و ساخت سامانه های تولید انرژی از محیط (امواج دریا، محیط شهری، بدن انسان و ...)
 • طراحی و پیاده سازی سیستمهای هوشمند (سنسورهای ممز و نمز)

سابقه تدریس

  ۱- مقاومت مصالح ۱                         ۷- فیزیک محاسباتی (ارشد)

  ۲- دینامیک                                   ۸- مدلسازی و شبیه سازی سیستمهای نانو (ارشد)

  ۳- کنترل خودکار                             ۹- ارتعاشات سیستمهای ممتد (ارشد)

  ۴- سیستم های اندازه گیری             ۱۰- ارتعاشات پیشرفته و اتفاقی (ارشد)

  ۵- طراحی مکانیزمها                       ۱۱- ریاضیات مهندسی پیشرفته (ارشد)

  ۶- ارتعاشات مکانیکی                     ۱۲- مکانیک محیط پیوسته (ارشد)


سوابق اجرایی

- عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران (فروردین ۱۳۹۲ تاکنون)

- معاونت فرهنگی دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه علم و صنعت ایران (شهریورماه ۱۳۹۲ تاکنون)

- مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران (خرداد ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳)


  مقالات ژورنالهای بین المللی

 1. High-performance cement containing nanosized Fe۳O۴–decorated graphene oxide, SI Ghazanlou, M Jalaly, S Sadeghzadeh, AH Korayem, Construction and Building Materials ۲۶۰, ۱۲۰۴۵۴, ۲۰۲۰
 2. , Mechanical properties of intrinsic and defective hybrid polyaniline (C ۳ N)-BC ۳ nanosheets in the armchair and zigzag configurations: a molecular dynamics study, A Mayelifartash, MA Abdol, S Sadeghzadeh, Applied Physics A ۱۲۶ (۱۱), ۱-۱۶,   ۲۰۲۰
 3. Nanoparticle mass detection by single-layer triangular graphene sheets, the extraordinary geometry for detection of nanoparticles, M Mirakhory, MM Khatibi, S Sadeghzadeh, Journal of Nanoparticle Research ۲۲ (۶), ۱-۱۹,   ۲۰۲۰
 4. Investigation of tetracosane thermal transport in presence of graphene and carbon nanotube fillers––A molecular dynamics study, H Tafrishi, S Sadeghzadeh, R Ahmadi, F Molaei, F Yousefi, H Hassanloo, Journal of Energy Storage ۲۹, ۱۰۱۳۲۱,  ۲۰۲۰
 5. Interfacial Thermal Resistance Mechanism for the Polyaniline (C۳N)–Graphene Heterostructure, K Einalipour Eshkalak, S Sadeghzadeh, F Molaei, The Journal of Physical Chemistry C ۱۲۴ (۲۶), ۱۴۳۱۶-۱۴۳۲۶,   ۲۰۲۰
 6. Nonlocal strain gradient theory for dynamical modeling of a thermo-piezo-magnetically actuated spinning inhomogeneous nanoshell, S Sadeghzadeh, M Mahinzare, Mechanics Based Design of Structures and Machines, ۱-۲۲,   ۲۰۲۰
 7. Effect of Nitrogen or Boron impurities on the mechanical and vibrational properties of graphene hexagonal nanostructur, M Mehrabani, MM Khatibi, MR Ashory, S Sadeghzadeh, Micro & Nano Letters,   ۲۰۲۰
 8. A new approach to dispersing and stabilizing graphene in aqueous nanofluids of enhanced efficiency of energy-systems, H Hassanloo, S Sadeghzadeh, R Ahmadi, Scientific Reports ۱۰ (۱), ۱-۱۱,   ۲۰۲۰
 9. Thermal resistance analysis of hybrid graphene-boron nitride nanosheets: the effect of geometry, temperature, size, strain and structural defects, KE Eshkalak, S Sadeghzadeh, M Jalaly, Computational Materials Science ۱۷۴, ۱۰۹۴۸۴,   ۲۰۲۰
 10. A comparative study on the mechanical, physical and morphological properties of cement-micro/nanoFe ۳ O ۴ composite, SI Ghazanlou, M Jalaly, S Sadeghzadeh, AH Korayem, Scientific reports ۱۰ (۱), ۱-۱۴,   ۲۰۲۰
 11. Numerical investigation on PCM encapsulation shape used in the passive-active battery thermal management, M Safdari, R Ahmadi, S Sadeghzadeh, Energy ۱۹۳, ۱۱۶۸۴۰,   ۲۰۲۰
 12. A semi‐analytical solution for time‐varying latent heat thermal energy storage problems, M Safdari, S Sadeghzadeh, R Ahmadi, International Journal of Energy Research,   ۲۰۲۰
 13. Aluminum nanocomposites reinforced with monolayer polyaniline (C ۳ N): assessing the mechanical and ballistic properties, KE Eshkalak, S Sadeghzadeh, F Molaei, RSC Advances ۱۰ (۳۳), ۱۹۱۳۴-۱۹۱۴۸,   ۲۰۲۰
 14. Investigating the effects of adding hybrid nanoparticles, graphene and boron nitride nanosheets, to octadecane on its thermal properties, H Tafrishi, S Sadeghzadeh, F Molaei, H Siavoshi, RSC Advances ۱۰ (۲۵), ۱۴۷۸۵-۱۴۷۹۳,  ۱ ۲۰۲۰
 15. Influence of Stone-Wales defects on the mechanical properties of graphene-like polyaniline (PANI) C۳N nanosheets, S Sadeghzadeh, M Ghojavand, J Mahmoudi, Diamond and Related Materials ۱۰۱, ۱۰۷۵۵۵,   ۲۰۲۰
 16. Vibration Analysis of Circular Single-Layer Graphene Sheet Using Finite Element Method, M Mehrabani, MR Ashory, MM Khatibi, S Sadeghzadeh, Mechanics of Advanced Composite Structures ۶ (۲), ۱۳۱-۱۳۸,   ۲۰۱۹
 17. Enhancement of nanogripper performance by using soft material coating, HG Kashani, MH Ghajar, MS Panahi, S Sadeghzadeh, Physics Letters A ۳۸۳ (۱۷), ۲۰۸۲-۲۰۸۹, ۲۰۱۹
 18. Vibration analysis of circular single-layer Graphene sheet using Finite Element Method, MR Ashory, MM Khatibi, S Sadeghzadeh, Mechanics of Advanced Composite Structures‎, ۲۰۱۹
 19. Wrinkling C۳N nano-grids in uniaxial tensile testing; a molecular dynamics study, S Sadeghzadeh, Diamond and Related Materials ۹۲, ۱۳۰-۱۳۷, ۲۰۱۹
 20. Constructing a three-dimensional graphene structure via bonding layers by ion beam irradiation, MA Abdol, S Sadeghzadeh, M Jalaly, MM Khatibi, Scientific reports ۹, ۲۰۱۹
 21. Effect of Nb on the structural, optical and photocatalytic properties of Al-doped ZnO thin films fabricated by the sol-gel method, H Jafari, S Sadeghzadeh, M Rabbani, R Rahimi, Ceramics International ۴۴ (۱۶), ۲۰۱۷۰-۲۰۱۷۷; ۵; ۲۰۱۸
 22. Vibration analysis of defected and pristine triangular single-layer graphene nanosheets, M Mirakhory, MM Khatibi, S Sadeghzadeh, Current Applied Physics ۱۸ (۱۱), ۱۳۲۷-۱۳۳۷; ۲; ۲۰۱۸
 23. Effects of vacancies and divacancies on the failure of C۳N nanosheets, S Sadeghzadeh, Diamond and Related Materials ۸۹, ۲۵۷-۲۶۵; ۴; ۲۰۱۸
 24. Studying the effects of longitudinal and transverse defects on the failure of hybrid graphene-boron nitride sheets: A molecular dynamics simulation, KE Eshkalak, S Sadeghzadeh, M Jalaly, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures ۱۰۴, ۷۱-۸۱; ۴; ۲۰۱۸
 25. Mechanical properties of defective hybrid graphene-boron nitride nanosheets: A molecular dynamics study, KE Eshkalak, S Sadeghzadeh, M Jalaly, Computational Materials Science ۱۴۹, ۱۷۰-۱۸۱; ۱۵; ۲۰۱۸
 26. Vibrational modes and frequencies of borophene in comparison with graphene nanosheets, S Sadeghzadeh, MM Khatibi, Superlattices and Microstructures ۱۱۷, ۲۷۱-۲۸۲; ۴; ۲۰۱۸
 27. Sensitivity Analysis of Fiber-Reinforced Lamina Micro-Electro-Mechanical Switches with Nonlinear Vibration Using a Higher Order Hamiltonian Approach, A Kabiri, S Sadeghzadeh, Mechanics of Advanced Composite Structures‎ ۵ (۱), ۲۵-۳۹, ۲۰۱۸
 28. Geometric Effects on Nanopore Creation in Graphene and on the Impact-withstanding Efficiency of Graphene Nanosheets, S Sadeghzadeh, Mechanics of Advanced Composite Structures‎ ۵ (۱), ۹۱-۱۰۲, ۲۰۱۸
 29. A size dependent dynamic model for piezoelectric nanogenerators: effects of geometry, structural and environmental parameters, S Sadeghzadeh, SFMS Ghazi, Materials Research Express ۵ (۳), ۰۳۵۵۰۸; ۲; ۲۰۱۸
 30. Borophene sheets with in-plane chain-like boundaries; a reactive molecular dynamics study, S Sadeghzadeh, Computational Materials Science ۱۴۳, ۱-۱۴; ۱۱; ۲۰۱۸
 31. The mechanical design of hybrid graphene/boron nitride nanotransistors: geometry and interface effects, KE Eshkalak, S Sadeghzadeh, M Jalaly, Solid State Communications ۲۷۰, ۸۲-۸۶; ۸; ۲۰۱۸
 32. The creation of racks and nanopores creation in various allotropes of boron due to the mechanical loads, S Sadeghzadeh, Superlattices and Microstructures ۱۱۱, ۱۱۴۵-۱۱۶۱; ۱۱; ۲۰۱۷
 33. Modal identification of single layer graphene nano sheets from ambient responses using frequency domain decomposition, S Sadeghzadeh, MM Khatibi, European Journal of Mechanics-A/Solids ۶۵, ۷۰-۷۸; ۱۰; ۲۰۱۷
 34. A hybrid solution for analyzing nonlinear dynamics of electrostatically-actuated microcantilevers, S Sadeghzadeh, A Kabiri, Applied Mathematical Modelling ۴۸, ۵۹۳-۶۰۶, ۲۰۱۷.
 35.  Conceptual design of a ۵ MW OTEC power plant in the Oman Sea, AS Hamedi, S Sadeghzadeh, Journal of Marine Engineering & Technology, ۱-۹, ۲۰۱۷.
 36.  Study of Laminated Composite MEMS and NEMS Performance in Nano Metric Operations, S Sadeghzadeh, M Habibnejad Korayem, A Homayooni,Mechanics of Advanced Composite Structures‎ ۴ (۱), ۱۹-۳۱, ۲۰۱۷.
 37.  Modal identification of single layer graphene nano sheets from ambient responses using frequency domain decomposition, S. Sadeghzadeh, M.M. Khatibi, European Journal of Mechanics - A/Solids, Available online ۲۱ March ۲۰۱۷
 38.  Role of mechanical and thermal nonlinearities in imaging by Atomic Force Microscope, S Sadeghzadeh, MH Korayem, International Journal of Mechanical Sciences ۱۲۲, ۲۵۵-۲۶۶, ۲۰۱۷.
 39.  A study of thermal conductivity in graphene diodes and transistors with intrinsic defects and subjected to metal impurities, S Sadeghzadeh, N Rezapour, Superlattices and Microstructures ۱۰۰, ۹۷-۱۱۱, ۲۰۱۶.
 40.  Impact dynamics of metallic nano particles in collision with graphene nano sheets, S Sadeghzadeh, Scientia Iranica ۲۳ (۶), ۳۱۵۳-۳۱۶۲, ۲۰۱۶.
 41.  Computational design of graphene sheets for withstanding the impact of ultrafast projectiles, S Sadeghzadeh, Journal of Molecular Graphics and Modelling ۷۰, ۱۹۶-۲۱۱, ۲۰۱۶.
 42.  Study of Laminated Composite MEMS and NEMS Performance in Nano Metric Operations, S Sadeghzadeh, M Habibnejad Korayem, A Homayooni, Mechanics of Advanced Composite Structures‎ ۲۰۱۶. .
 43.  On the oblique collision of gaseous molecules with graphene nanosheets, S Sadeghzadeh, Molecular Simulation ۴۲ (۱۵), ۱۲۳۳-۱۲۴۱, ۷, ۲۰۱۶.
 44.  Effects of damping and stiffness of AFM cantilever on the imaging of fine surfaces, S Sadeghzadeh, MH Korayem, Microscopy Research and Technique ۷۹ (۱۰), ۹۸۲-۹۹۲, , ۲۰۱۶.
 45.  Resistance and rupture analysis of single-and few-layer graphene nanosheets impacted by various projectiles, S Sadeghzadeh, L Liu, Superlattices and Microstructures ۹۷, ۶۱۷-۶۲۹, ۲, ۲۰۱۶.
 46.  Nanoparticle mass detection by single and multilayer graphene sheets: theory and simulations, S Sadeghzadeh, Applied Mathematical Modelling ۴۰ (۱۷), ۷۸۶۲-۷۸۷۹, ۵, ۲۰۱۶.
 47.  Effects of physical boundary conditions on the transverse vibration of single-layer graphene sheets, S Sadeghzadeh, MM Khatibi, Applied Physics A ۱۲۲ (۹), ۷۹۶, ۱, ۲۰۱۶.
 48.  Benchmarking the penetration-resistance efficiency of multilayer graphene sheets due to spacing the graphene layers, S Sadeghzadeh, Applied Physics A ۱۲۲ (۷), ۱-۱۲, ۳, ۲۰۱۶.
 49.  Equivalent mechanical boundary conditions for single layer graphene sheets, S Sadeghzadeh, Micro & Nano Letters ۱۱ (۵), ۲۴۸-۲۵۲, ۴, ۲۰۱۶.
 50.  Application of higher order Hamiltonian Approach to the nonlinear vibration of micro electro mechanical systems, S Sadeghzadeh, A Kabiri, Latin American Journal of Solids and Structures ۱۳ (۳), ۴۷۸-۴۹۷, ۱, ۲۰۱۶.
 51.  Impact dynamics of graphene nanosheets in collision with metallic nanoparticles, S Sadeghzadeh, SCIENTIA IRANICA ۲۳ (۶), ۳۱۵۳-۳۱۶۲, , ۲۰۱۶.
 52.  The mechanical design of graphene nanodiodes and nanotransistors: geometry, temperature and strain effects, S Sadeghzadeh, N Rezapour, RSC Advances ۶ (۸۹), ۸۶۳۲۴-۸۶۳۳۳, , ۲۰۱۶.
 53.  Thermal Conductivity of Porous Graphene Nanoribbon Implemented in Mass Detection Operations, S SADEGHZADEH, N REZAPOUR, MODARES MECHANICAL ENGINEERING ۱۶ (۱), ۳۴۵-۳۵۲, , ۲۰۱۶.
 54.  GDQEM analysis for free vibration of V-shaped atomic force microscope cantilevers, MH Korayem, A Karimi, S Sadeghzadeh, International Journal of Nanoscience and Nanotechnology ۱۰ (۴), ۲۰۵-۲۱۴, ۴, ۲۰۱۴.
 55.  Kinematic modeling of Samen SpaceCam robot with deflection of flexible cables, A Kiani, S Sadeghzadeh, Majlesi Journal of Mechatronic Systems ۳ (۳), ۱, ۲۰۱۴.
 56.  Semi-analytic actuating and sensing in regular and irregular MEMs, single and assembled micro cantilevers, MH Korayem, A Homayooni, S Sadeghzadeh, Applied Mathematical Modelling ۳۷ (۷), ۴۷۱۷-۴۷۳۲, ۵, ۲۰۱۳.
 57.  Precise manipulation of metallic nanoparticles: multiscale analysis, MH Korayem, S Sadeghzadeh, V Rahneshin, A Homayooni, M Safa, Computational Materials Science ۶۷, ۱۱-۲۰, ۲۰۱۳.
 58.  Effects of macro-scale uncertainties on the imaging and automatic manipulation of nanoparticles, MH Korayem, S Sadeghzadeh, A Homayooni, Journal of nanoparticle research ۱۵ (۱), ۱۳۹۱, ۳, ۲۰۱۳.
 59.  Dynamics of Macro–Nano Mechanical Systems; Fixed Interfacial Multiscale Method, MH Korayem, S Sadeghzadeh, International Journal of Nanoscience and Nanotechnology ۸ (۴), ۲۲۷-۲۴۶, , ۲۰۱۲.
 60.  Nano cluster manipulation success considering flexibility of system: Coarse grained molecular dynamics simulations, MH Korayem, V Rahneshin, S Sadeghzadeh, Scientia Iranica ۱۹ (۵), ۱۲۸۸-۱۲۹۸, ۳, ۲۰۱۲.
 61.  A new multiscale methodology for modeling of single and multi-body solid structures, MH Korayem, S Sadeghzadeh, V Rahneshin, Computational Materials Science ۶۳, ۱-۱۱, ۱۰, ۲۰۱۲.
 62.  Nanorobotic Applications of the Finite Element Method, S Sadeghzadeh, MH Korayem, V Rahneshin, A Homayooni, M Moradi, Computational Finite Element Methods in Nanotechnology, ۸۵-۱۴۸, ۱, ۲۰۱۲.
 63.  Coupled dynamics of piezo-tube and microcantilever in scanning probe devices and sensitive samples imaging, MH Korayem, S Sadeghzadeh, A Homayooni, Micro & Nano Letters ۷ (۹), ۹۸۶-۹۹۰, ۳, ۲۰۱۲.
 64.  Coarse-grained molecular dynamics simulation of automatic nanomanipulation process: The effect of tip damage on the positioning errors, MH Korayem, V Rahneshin, S Sadeghzadeh, Computational Materials Science ۶۰, ۲۰۱-۲۱۱, ۱۲, ۲۰۱۲.
 65.  Manipulation of Nanorods on Elastic Substrate, Modeling and Analysis, AH Fereidoon, M Moradi, S Sadeghzadeh, Edited by Orhan Yalçın, ۱۹۷, ۲۰۱۲.
 66.  A semi-analytic modeling of nonlinearities for nano-robotic applications, macro and micro sized systems, MH Korayem, A Homayooni, S Sadeghzadeh, M Safa, V Rahneshin, Control, Instrumentation and Automation (ICCIA), ۲۰۱۱ ۲nd International ۲۰۱۱.
 67.  A multi-scale Dynamic approach for nano-robotic applications, S Sadeghzadeh, MH Korayem, V Rahneshin, A Homayooni, M Safa, Control, Instrumentation and Automation (ICCIA), ۲۰۱۱ ۲nd International ۲۰۱۱.
 68.  A shape-feedback approach for more precise automatic nano manipulation process, S Sadeghzadeh, MH Korayem, V Rahneshin, A Homayooni, Control, Instrumentation and Automation (ICCIA), ۲۰۱۱ ۲nd International, ۱, ۲۰۱۱.
 69.  Semi-analytical motion analysis of nano-steering devices, segmented piezotube scanners, MH Korayem, S Sadeghzadeh, A Homayooni, International Journal of Mechanical Sciences ۵۳ (۷), ۵۳۶-۵۴۸, ۹, ۲۰۱۱.
 70.  Dynamic modeling for nanomanipulation of polystyrene nanorod by atomic force microscope, M Moradi, AH Fereidon, S Sadeghzadeh, Scientia Iranica ۱۸ (۳), ۸۰۸-۸۱۵, ۹, ۲۰۱۱.
 71.  Aspect ratio and dimension effects on nanorod manipulation by atomic force microscope, M Moradi, AH Fereidon, S Sadeghzadeh, IET Micro & Nano Letters ۵ (۵), ۳۲۴-۳۲۷, ۱۵, ۲۰۱۰.
 72.  A Comprehensive Micro-Nanomechanical Drift Modeling and Compensation for Nanorobots, MH Korayem, S Sadeghzadeh, Scientia iranica (Transaction F: Nanotechnology) ۱۷ (۲), ۱۳۳-۱۴۷, ۴, ۲۰۱۰.
 73.  A new modeling and compensation approach for creep and hysteretic loops in nanosteering by SPM’s piezotubes, MH Korayem, S Sadeghzadeh, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology ۴۴ (۱۱-۱۲) ۴, ۲۰۰۹.


 


 


 مقالات ژورنالهای علمی پژوهشی

۱. Arash Kiani, S. K. Mousavi Mashhadi, S. Sadeghzadeh, "Kinematic Modeling of Samen SpaceCam Robot with Deflection of Flexible Cables", Majlesi Journal of mechatronic Systems, Vol. ۳, No. ۳, Sept. ۲۰۱۴.

۲. MH Korayem, A Karimi, S Sadeghzadeh, GDQEM Analysis for Free Vibration of V-shaped Atomic Force Microscope Cantilevers, International Journal of Nanoscience and Nanotechnology ۱۰ (۴), ۲۰۵-۲۱۴, ۲۰۱۴.

 1. صادق زاده, صادق, رضاپور, نوید ،هدایت حرارتی نانو نوار گرافن متخلخل استفادهشده در عملیات آشکارسازی جرم، مهندسی مکانیک مدرس ۱۶ (۱), ۳۴۵-۳۵۲، ۲۰۱۶

  مقالات کنفرانس

  ۱.

 1. سیدفرشاد میرسعید قاضی - صادق صادق زاده،" فناوری های نوین برداشت انرژی از محیط به منظور تأمین انرژی نانو و میکرو سیستم ها"، دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، ۱۳۹۴.
 2. محرم حبیب نژادکورایم - میمنت کشاورزمعتمدی - صادق صادق زاده، "ارائه یک مدل ساختاری برای هیسترزیس در مواد فروالکتریک"، سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، ۱۳۹۰
 3. S. Sadeghzadeh, A. Kabiri, “Free Vibration and Sensitivity Analysis of the Nonlinear Clamped-Clamped Beam as a MEMS device”, ۶th International Conference on Acoustics and Vibration, ISAV ۲۰۱۶.Sadegh Sadeghzadeh, “Free vibration of single layer graphene sheets by using an equivalent modal analysis approach”, ۶th International Conference on Acoustics and Vibration, ISAV ۲۰۱۶.
 4. Sadegh Sadeghzadeh, Maisam Jalaly, “Effect of Mechanical Boundary Conditions on the Free Vibration of Single Layer Graphene Nano Sheets”, International Congress on Technology, Engineering and Scince ۲۰۱۶, ICONTES-۲۰۱۶-۰۶-۰۲/۶۳۶.
 5. S. Sadeghzadeh , Korayem M.H.,"SPM&#۳۹;s Creep and Hysteresis Loops Identification and Analysis in Nano Structures Manufacturing"- ICME۲۰۰۹
 6. S. Sadeghzadeh , Korayem M.H.,"Creep and Hysteresis Loops Compensation and Elimination in Nano Structures Manufacturing" - ICME۲۰۰۹
 7. S. Sadeghzadeh , Korayem M.H.,"SPM&#۳۹;s Ambient Error Identification and Analysis in nano structures manufacturing"- ICME۲۰۰۹
 8. S. Sadeghzadeh, S.M. Hosseini, S.M. Agha_Mirsalim, "Design and Manufacturing of a Coreless Axial Flux Disk Generator" , ICME۲۰۰۹
 9. S. Sadeghzadeh and M. H. Korayem,"Transfer Function Analysis for Drift Compensation in nano manipulation inverse control", ICME۲۰۱۰
 10. S. Sadeghzadeh and M. H. Korayem, "SPM&#۳۹;s Creep and Hysteresis Loops Identification and Analysis in Nano Structures Manufacturing" #ICME۲۰۰۹ , in Farsi.
 11. S. Sadeghzadeh and M. H. Korayem, "Creep and Hysteresis Loops Compensation and Elimination in Nano Structures Manufacturing", ICME۲۰۰۹ , in Farsi.
 12. S. Sadeghzadeh and M. H. Korayem," SPM&#۳۹;s Ambient Error Identification and Analysis in Nano Structures Manufacturing", ICME۲۰۰۹ , in Farsi.
 13. S. Sadeghzadeh and M. H. Korayem, "modeling and compensation of nonlinearities effects of SPM&#۳۹;s piezoscanners", ISME۲۰۰۹ , in Farsi.
 14. S. Sadeghzadeh, S.M. Hosseini and S. M. Agha Mirsalim, "Design and Manufacturing of a Coreless Axial Flux Disk Generator", ICME۲۰۰۹ , in Farsi.
 15. S. Sadeghzadeh and M.H. Korayem"Automatic NAnomanipulation of Nanoparticles with AFM Ambient Nonlinearities Elimination", ISME۲۰۰۹ , in Farsi.
 16. S. Sadeghzadeh and M. H. Korayem, "Kinematical Analysis and Simulation of Swash plate of Helicopter with Rigid Rotor", AERO۲۰۰۸ , in Farsi.
 17. Fereidon.A.H, Moradi.M, Sadeghzadeh S., "Vibrational Analysis of Piezolaminated Microactuators Using Nonlinear FEM", ISME۲۰۱۰ .
 18. V. Rahneshin, M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, A. Homayooni "Effects of AFM tip vibrations on the dynamic behavior of manipulation procedure", ISAV۲۰۱۱
 19. S. Sadeghzadeh, M. H. Korayem, V. Rahneshin, A. Homayooni, " on the control of multi-scale mechanical systems", ICCIA۲۰۱۱
 20.   V. Rahneshin, M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, A. Homayooni "Vibration-Control modeling and simulation for nanomechanical systems", ICCIA۲۰۱۱
 21.   S. Sadeghzadeh, M. H. Korayem, V. Rahneshin, A. Homayooni, "Nonlinear dynamic analysis and compensation for Micro and Nano electromechanical systems, MEMS actuators and Sensors", ICCIA۲۰۱۱

  اختراعات

  I۱- S. M. Hoseini, S. M. Aghamirsalim and S. Sadeghzadeh, " Design and Manufacturing of Magnetic Axial Disk Generator with Coreless Stator", Invention Registration Organization, ۲۸۶۹۰-۳۸۵۰۹۷۲- ۱۳۸۵/۱۱/۱۸ .

  I۲- M. Saadat Foomani, S. Sadeghzadeh and S. Sarkheil, "Design and Manufacturing of a precise measurement tool for static and dynamic friction of rotary axles", Invention Registration Organization, ۴۰۷۱۸-۵۸۸۰۰۷۴۰-۱۳۸۶/۱۰/۵.


  گواهینامه ها

  · C۱- "First expertise Nanotechnology Seminar”, Azzahra university, Dec. ۲۰۰۸

  · C۲- "Quality Management System Internal Audit, DIN EN ISO۹۰۰۱:۲۰۰۰ QMS, ISO ۱۹۰۱۱:۲۰۰۲", Tehran, Nov ۲۰۰۷, Certification No.: QMS-A-۰۷/۱۸ ۳۱- TUV- Academy Rheinland.

  · C۳- "Molecular Dynamics Approach using the LAMMPS software", Tehran University, Department of Physics, Tehran, Iran, ۲۰۱۰.دروس ارائه شده در ترم جاری:

***************************************سیستم های میکرو ونانوالکترومکانیکی

تمرینات سری اول و دوم

 

دفعات مشاهده: 30971 بار   |   دفعات چاپ: 1327 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 7 بار   |   0 نظر
Persian site map - English site map - Created in 0.13 seconds with 51 queries by YEKTAWEB 4612