کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1395/3/5 | 
حوزه ریاست
نام ونام خانوادگی سمت شماره تماس آدرس الکترونیکی
حسین مومنی مسئول دفتر دانشکده ۷۳۲۲۵۸۰۰ momenyhiust.ac.ir
مجید اعظمی  کارشناس امورمالی 
پژوهش
وب سایت 
۷۳۲۲۵۸۱۴ aazamimiust.ac.ir
حجت الله نعمتی مدیراموراجرایی و
مسئول سایت
۷۳۲۲۵۸۲۶ hojat_nematiiust.ac.ir
حمید کالاجوی رنجبر کارشناس امور اجرایی ۷۳۲۲۷۸۱۲
ساحتمان شماره ۲ دانشکده فناوری های نوین
حوزه آموزش
نام ونام خانوادگی سمت شماره تماس آدرس الکترونیکی
آرزو فرزادمنش مدیر اداره آموزش ۷۳۲۲۵۸۰۲
ساحتمان شماره ۲ دانشکده فناوری های نوین
a_farzadmaneshiust.ac.ir
سمیه ساکی کارشناس آموزش ۷۳۲۲۵۸۰۵
ساحتمان شماره ۲ دانشکده فناوری های نوین
s_sakiiust.ac.ir
حوزه پژوهش
نام ونام خانوادگی سمت شماره تماس آدرس الکترونیکی
مجید اعظمی امورپژوهش
 وب سایت دانشکده
۷۳۲۲۵۸۱۴ aazamimiust.ac.ir
حوزه خدمات
نام ونام خانوادگی سمت شماره تماس آدرس الکترونیکی
حمید ساعد خدمات ۷۳۲۲۵۸۳۹
روح الله لطیفی خدمات ۷۳۲۲۷۸۱۲
ساحتمان شماره ۲ دانشکده فناوری های نوین

دفعات مشاهده: 20283 بار   |   دفعات چاپ: 1114 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر