دفاعیه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1402/6/1 | 

خانم زهرا رحیمی مطلق گروه مهندسی سیستم های انرژی

دفعات مشاهده: 662 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1402/4/27 | 

آقای محمد مهدی فروتن گروه مهندسی سیستم‌های انرژی
 خانم سعیده منصوری گروه مهندسی فناوری نانو

دفعات مشاهده: 818 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1402/4/21 | 
آقای رحمت الله میرزایی گروه مهندسی سیستم‌های انرژی
آقای سید محمد کرمانی گروه مهندسی سیستم‌های انرژی

دفعات مشاهده: 668 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1402/4/20 | 

آقای سید جلال برازنده گروه مهندسی فناوری ماهواره

دفعات مشاهده: 494 بار   |   دفعات چاپ: 72 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1402/4/17 | 

خانم نگار نقوی راوندی گروه مهدسی فناوری نانو

دفعات مشاهده: 530 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1402/4/17 | 

برنامه زمان‌بندی سمینارهای دانشجویی دانشکده فناوری‌های نوین

دفعات مشاهده: 674 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1402/4/11 | 

برنامه زمان‌بندی سمینارهای دانشجویی دانشکده فناوری‌های نوین

دفعات مشاهده: 468 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1402/4/10 | 

خانم فاطمه سادات عابدحیدری گروه مهدسی فناوری نانو
آقای رضا سندگل گروه مهندسی سیستم‌های انرژی

دفعات مشاهده: 402 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1402/3/30 | 

آقای حمیدرضا عباسی مهندسی سیستم های انرژی

دفعات مشاهده: 667 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1402/3/27 | 

خانم غزل کدخدایی مهندسی فناوری نانو مواد

دفعات مشاهده: 386 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر