دانشکده فناوری های نوین- چشم انداز و ماموریت
چشم انداز و ماموریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  چشم انداز و ماموریت:
 

  نیاز روز افزون بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات عمومی کشور به فناوری‌های نوین، به منظور رفع نیازهای حال و آینده، نیاز به ارائه آموزش‌های لازم، برای تربیت نیروی فعال در این زمینه‌ها را توجیه می‌نماید. به علاوه، دستیابی کامل به دانش یک فناوری خاص، بدون همکاری و تشریک مساعی علوم مختلف مرتبط با آن، غیر ممکن به نظر می­‌رسد. آنچه رشته فناوری‌های نوین را در بین سایر رشته های مهندسی، برجسته می­‌نماید، ضرورت همکاری رشته‌­های مختلف مهندسی در آن است. در این راستا، دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علم و صنعت در نظر دارد، با همکاری اساتید رشته‌های مختلف علمی و مهندسی، متخصصانی تربیت نماید که توانایی انجام تحقیقات، با محوریت دستیابی به فناوری‌های مورد نیاز کشور را داشته باشند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://idea.iust.ac.ir/find-94.12979.28786.fa.html
برگشت به اصل مطلب