دانشکده فناوری های نوین- اعضای هیات علمی
اعضاء هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/3/4 | 

گروه مهندسی نانو فناوری

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر روح اله رحمانی فرد

دکترحسین بنا متجدد امروز دکترصادق صادق زاده دکترسیدمرتضی نقیب
AWT IMAGE
دکترمیثم جلالی

گروه مهندسی سیستم های انرژی

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر روح الله احمدی

دکتر ابوالفضل احمدی دکتر علیرضا زاهدی

دکتر رضا دشتی
 

دکتر میثم فرج الهی دکتر سید مجتبی میرحسینی

گروه مهندسی فناوری ماهواره

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر محمد سلیمانی

دکتر کامران دانشجو دکتر حسین بلندی دکتر علی صدر
AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر سید حسن صدیقی دکتر وحید نیری دکتر مهدی نصیری سروی دکتر مجید بختیاری
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر مجید شهروی دکتر بهمن قربانی واقعی
دکتر سید مجید اسماعیل زاده
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://idea.iust.ac.ir/find-94.13015.45666.fa.html
برگشت به اصل مطلب