دانشکده فناوری های نوین- اخبار
برنامه کلاس و امتحان ۴۰۱-۲ ‌‌

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/15 | 
 

 برنامه کلاس بندی و امتحانی نیمسال دوم ۴۰۱-۴۰۲  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://www.iust.ac.ir/find-94.13138.71449.fa.html
برگشت به اصل مطلب