[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
هشتمین کنفرانس بین المللی
..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: رزومه ::

  بسمه تعالی

مشخصات

  نام: بهمن

  نام خانوادگی: قربانی واقعی

  مرتبه علمی:استادیار
  ایمیل:bahman_ghiust.ac.ir

  ResearcherID Profile: Ghorbani Vaghei.B
Profile ORCiD: Ghorbani Vaghei.B 

Google Scholar Profile: Ghorbani Vaghei.B

۲- کارشناسی: مهندسی برق- الکترونیک

  محل اخذ مدرک کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)- تهران

  معدل کارشناسی: ۰۵/۱۶

  سال فارغ‌التحصیلی ۱۳۷۷

  پایان‌نامه کارشناسی: طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری عمق شکاف فلز به روش اختلاف پتانسیل

  ۳- کارشناسی ارشد: رشته مهندسی برق- کنترل

  محل اخذ مدرک کارشناسی ارشد: دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

  معدل کارشناسی ارشد: ۳۲/۱۷

  سال فارغ‌التحصیلی: ۱۳۷۹

  سمینار: بررسی سیستم کنترل وضعیت ماهواره‌های کوچک و چرخان با استفاده از گشتاوردهنده‌های مغناطیسی

  پایان‌نامه: طراحی و شبیه‌سازی یک کنترل‌کننده تطبیقی- نظارتی برای یک ماهواره چرخان

  استاد راهنما: دکتر حسین بلندی- دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

۴- دکتری: رشته مهندسی برق- کنترل

  محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران

  معدل کل (آموزشی و پژوهشی) : ۵۶/۱۷

  سال فارغ‌التحصیلی: اردیبهشت ۱۳۸۶.

استاد راهنما: دکتر حسین بلندی- دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

  عنوان پروژه: مدلسازی و طراحی سیستم تعیین و کنترل وضعیت یک ماهواره با جهت‌گیری دائم به سمت زمین و جهت‌گیری متناوب به سمت خورشید

  سوابق آموزشی

  · ارائه یک گروه درس « مبانی ماشینهای الکتریکی » در نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۷-۸۸ در دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران.

  · ارائه دو گروه درس مدارهای الکتریکی-۱ در نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷-۸۸ در دانشگاه پیام نور واحد تهران.

  · ارائه سه گروه درس آز مدارهای الکترونیکی-۱ در نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷-۸۸ در دانشگاه پیام نور واحد تهران.

  · مشاور پروژه کارشناسی ارشد « ارزیابی مقاومت بتن به کمک سیستم‌های فازی» ، دانشگاه شمال، آمل، بهمن ۱۳۸۶.

  · ارا ئه یک گروه درس آزمایشگاه کنترل خطی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۲-۸۳ (معادل یک درس ۲ واحدی)

  · ارائه دو گروه درس آزمایشگاه کنترل خطی در نیمسال اول سال تحصیلی ۸۳-۸۴ در دانشگاه علم و صنعت ایران

  · دستیار جناب آقای دکتر بلندی در ارائه درس کنترل وضعیت ماهواره در نیمسال اول ۸۱-۸۲.

  · دستیار جناب آقای دکتر بلندی در ارائه درس تعیین وضعیت ماهواره در نیمسال اول ۸۱-۸۲.

  سوابق کاری و تحقیقاتی

  

  · عضو هیات علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران از تاریخ ۸/۲/۱۳۸۸ تاکنون.

  · معاون فنی و مهندسی مرکز تحقیقات فضایی و همکار پژوهشی ماهواره دانشجوئی دانشگاه علم و صنعت ایران ( IRANSAT-IUST ) با مدیریت دکتر حسین بلندی از تاریخ ۲۶/۲/۱۳۸۶ تاکنون (کارفرما: سازمان فضایی ایران).

  · فعالیت به مدت ۵ سال با عنوان محقق ارشد کنترل در مرکز تحقیقات عالی الکترونیک (وابسته به صاایران) در زمینه طراحی ماهواره با تخصص تعیین و کنترل وضعیت ماهواره - کار با مشاوران خارجی

  · مسئول گروه کنترل وضعیت به مدت ۳ سال در مرکز تحقیقات عالی الکترونیک (وابسته به صاایران)

  · فعالیت به مدت ۵ سال با عنوان محقق ارشد کنترل در صنعت سامانه ‌های فضایی شرکت صنایع مخابرات صاایران در زمینه طراحی ماهواره با تخصص تعیین و کنترل وضعیت ماهواره - کار با مشاوران خارجی

  · مسئول گروه کنترل وضعیت به مدت ۵ سال در صنعت سامانه ‌های فضایی شرکت صنایع مخابرات صاایران

  · تحقیق و ارائه ۵ سمینار علمی در زمینه تخصصی ماهواره

  · همکار در پروژه بررسی فنی مدارک ماهواره زهره در دی و بهمن ۱۳۸۰ تحت مدیریت پروفسور محمد سلیمانی و دکتر حسین بلندی(کارفرما: وزارت پست، تلگراف و تلفن).

  · همکار در پروژه بررسی توجیه اقتصادی ماهواره زهره در دی و بهمن ۱۳۸۱ تحت مدیریت پروفسور محمد سلیمانی و دکتر حسین بلندی(کارفرما: شرکت مخابرات ایران).

  · هماهنگ‌کننده و همکار اصلی در پروژه چشم‌انداز آژانس فضایی ایران در اسفند ۱۳۸۳ لغایت اردیبهشت ۱۳۸۵ تحت مدیریت پروفسور محمد سلیمانی (کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی).

  · مجری طرح تعیین عامل فرسایش پذیری معادله جهانی فرسایش خاک به کمک برنامه کامپیوتری بر اساس سیستم فازی در سال ۱۳۸۴ به مدت ۹ ماه در دانشگاه محقق اردبیلی از مهرماه ۱۳۸۴ تا آخر اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ (گزارش نهایی ارایه شده است).

  · مجری طرح ارایه مدل منطقه ای جهت تعیین میزان فرسایش آبی بر اساس سیستم فازی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قوری چای اردبیل) - پذیرفته شده در معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی از ۲/۵/۱۳۸۵ تا ۱۵ ماه بعد از آن .

  · تهیه و چاپ چندین مقاله علمی در کنفرانسها و ژورنالهای علمی داخلی و خارجی به شرح ذیل

 

  عنوان مقالات :

  الف) مجلات ISI

  ۱-Hosein Bolandi, Farhad Fani Sabery, Bahman ghorbani Vaghei “DESIGN OF A SUPERVISORY ADAPTIVE ATTITUDE CONTROL (SAAC) SYSTEM FOR A STEREO-IMAGERY SATELLITE BASED ON MULYIPLE MODEL CONTROL WITH SWICHING” International journal of innovative computing Information and control Volum ۶, Number ۹, September ۲۰۱۰ (Abstract) 

  ۲-H. Bolandi, G. Vaghei . “ Stable Supervisory-Adaptive Controller For a Spinning Satellite Using Only Magnetorquers ”, IEEE Transaction on Aerospace and Electronic Systems, Vol. ۴۵, No. ۱, January ۲۰۰۹ .

 ۳-H. Bolandi, A. Badpa, B. Ghorbani, V., “Design of Gravity Gradient and Aerodynamic Passive Stabilization System for a LEO Satellite”, Journal of Automatic Control and Computer Science, ISI, No. ۴, ۲۰۰۳.

  ب) مجلات علمی-پژوهشی

  ۱- هاشم بذرافشان ،شهریار برادران شکوهی و بهمن قربانی واقعی،” طراحی سیستم خواندن CCD دوربین ماهواره، بر اساس بهینه سازی نویز و با در نظر گرفتن محدودیت‌های ماهواره ” ، فصلنامه علوم و فناوری فضایی JSST ، جلد ۲ / شماره ۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، ص.ص ۲۶-۱۹.

  ۲- حسین بلندی، بهمن قربانی واقعی، "طراحی سیستم کنترل وضعیت ماهواره متقارن با پایدارسازی گرادیان جاذبه‌ای و چرخش محدود حول محور یاو"، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری فضایی JSST ، جلد۱/ شماره۱/ پاییز ۱۳۸۷ ص.ص.۱۱-۲۰

  ۳- حسین بلندی، بهمن قربانی واقعی، فرهاد فانی صابری، "طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره با پایدارسازی گرادیان جاذبه‌ای به منظور جهت‌گیری به سمت خورشید"، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری فضایی JSST ، جلد۱، شماره۲، ص.ص ۲۷-۳۳، زمستان ۱۳۸۷.

  ۴- حسین بلندی، فرهاد فانی صابری، بهمن قربانی واقعی، " طراحی سیستم کنترل وضعیت ماهواره برای تصویربرداری استریو، با تلفیق مانورهای طولی و عرضی" JSST ، جلد ۱/شماره ۲/ زمستان ۱۳۸۷

  ۵-   H. Bahrami, H. G. Vaghei, B. G. Vaghei, F. Taliei, “ A new method for determining soil erodibility factor based on fuzzy system ”, Journal of Agriculture Science and Technology, JAST, Vol. ۷, ۲۰۰۵.

  ۶- حسین بلندی، بهمن قربانی واقعی، “اثبات پایداری ماهواره چرخان با عملگرهای مغناطیسی به کمک قانون کنترل لغزشی پیوسته”، مجله فنی- مهندسی دانشکده فنی دانشگاه تبریز، تابستان ۱۳۸۲.

  ۷- حسین بلندی، بهمن قربانی واقعی، “ سیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره“، مجله شرکت صنایع الکترونیک ایران، ۱۳۸۱.

  ۸- حسین بلندی، بهمن قربانی واقعی، محمد عطایی، “ارائه یک قانون کنترل جدید برای ماهواره بوسیله تلفیق روش چهارتایی مرتب و قانون کنترل خطی‌سازی با فیدبک”، مجله بین‌المللی علوم مهندسی‌ علم وصنعت ایران، زمستان۱۳۸۰.

  ب) کنفرانسها

  ۱- حسین بلندی ، امیر میرزا قی طاقی ، محمدرضا طلا یی ، بهمن قربانی ، مجید اسماعیل زاده" تاثیر زمان پرتاب ماهواره بر شرا یط حرارتی در مدار خورشید - آهنگ"، اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران۱۹و۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۸۹ - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

  ۲- حسین بلندی، فرهاد فانی صابری، امیر اسلامی مهرجردی، بهمن قربانی واقعی،" طراح ی س ی ستم کنترل وضع ی ت ی ک ماهواره سنجش از دور به منظور تصویربرداری استریو با قابل ی ت مد ی ر ی ت توان با استفاده از ۴ چرخ ها ی عکس العمل ی" دهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران، اسفند ماه ۱۳۸۹، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  ۳- حسین بلندی، مهدی جمالی وردوقی ، بهمن قربانی واقعی، سید مجید اسماعیل زاده، فرهاد فانی صابری ، " استخراج مشخصات عملکرد ی عملگر مغناطیسی و صحت سنجی نتا یج " دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران۱۲- ۱۰ اسفند ما ۱۳۸۹، دانشگاه تربیت مدرس، تهران .

  ۴- حسین بلندی، مهران حق­پرست، بهمن قربانی واقعی، سید مجید اسماعیل زاده، فرهاد فانی صابری،" طراحی و پیاده­سازی سیستم سخت افزار در حلقه، جهت تست زیر سیستم کنترل وضعیت ماهواره" دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران۱۲- ۱۰ اسفند ما ۱۳۸۹، دانشگاه ترب ی ت مدرس، تهران.

  ۵- حسین بلندی ، مصطفی عابد ی ، سید مجید اسماعیل­زاده، بهمن قربان ی واقعی ، فرهاد فانی صابر ی، " طراحی وپیاده­ساز ی الگور یتم محاسبه بردار خورشید با در نظر گرفتن قابلیتها ی مونیتور ینگ و جبران خطا برا ی حسگر خورشید IUST-CSS "، دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران۱۲- ۱۰ اسفند ما ۱۳۸۹، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  ۶- حسین بلند ی ، مصطفی عابدی ، سید مجید اسماعیل­زاده، بهمن قربانی واقعی ، فرهاد فانی صابر ی، " استخراج تعداد و آرا ی ش نصب حسگرها ی خورشید جهت دستیابی به حداکثر میدان د ید و حداقل قرارگیر ی سا یه بر رو ی حسگرها"، دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران۱۲- ۱۰ اسفند ما ۱۳۸۹، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  ۷- حسین بلندی، محمدحسن اشتری ، بهمن قربانی واقعی، سید مجید اسماعیل زاده، فرهاد فانی صابری، " بررس ی خطا ی تع یی ن و کنترل وضع ی ت، در م ی زان سوخت مورد نیاز، برا ی انتقال مدار ی ماهواره"، دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران۱۲- ۱۰ اسفند ما ۱۳۸۹، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  ۸- حسین بلندی، مصطفی عابدی ، سید مجید اسماعیل­زاده، بهمن قربانی واقعی، فرهاد فانی صابری، سید سعید نصراالهی ،" بررس ی خطا ی تع یی ن و کنترل وضعیت، در م ی زان سوخت مورد ن ی از، برا ی انتقال مدار ی ماهواره"، دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران۱۲- ۱۰ اسفند ما ۱۳۸۹، دانشگاه ترب ی ت مدرس، تهران.

  ۹- حسین بلندی، مصطفی عابدی، سید مجید اسماعیل­زاده، بهمن قربانی واقعی، مهران حق­پرست، فرهاد فانی صابری " طراحی و پیاده­سازی الگوریتم محاسبه بردار خورشید با در نظر گرفتن قابلیتهای مونیتورینگ و جبران خطا برای حسگر خورشید IUST-CSS "، دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران۱۲- ۱۰ اسفند ما ۱۳۸۹، دانشگاه ترب ی ت مدرس، تهران.

    ۱۰-Arezoo Sarkheyli, B. Ghorbani Vaghei, Alireza Bagheri,”New Tabu Search Heuristic in Scheduling Earth Observation Satellites”, “Intrrnational Confrence on Software Tecnology and Engineering (ICSTE ۲۰۱۰)” October ۳-۵,۲۰۱۰ San Juan, Puetro Rico, USA

  ۱۱-Arezoo Sarkheyli, Reza Askari Moghadam, B. Ghorbani Vaghei, Alireza Bagheri,”Using Tabu Serach Heuristic In Satellite Resources Scheduling Problem“, “International Confrance on Computer and Electrical Engineering (ICEE ۲۰۱۰)” ,November ۱۶-۱۸ ۲۰۱۰, Chengdu, China

  ۱۲-Arezoo Sarkheyli, Reza Askari Moghadam, B. Ghorbani Vaghei, Alireza Bagheri,”Scheduling Erth Observation Activites In LEO Satellites Using Graph Coloring Problem“, “International Symposium on Telecommunication” (IST۲۰۱۰)

  ۱۳- آرزو سرخیلی، بهمن قربانی واقعی، رضا عسگری مقدم، علیرضا باقری،"مدلسازی ردسیر ماهواره روی زمین و تعیین میدان و تعیین میدان دید در ماهواره‌های ارتفاع پایین"، "دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، تهران" ۱۰-۱۲ اسفندماه ۱۳۸۹

  ۱۴-Arezoo Sarkheyli, Bahman Ghorbani Vaghei And Alireza Bagheri, New Tabu Search Heuristic in Scheduling /Earth Observation Satellites, ۲۰۱۰ ۲nd Internationational Confronce on Software Technology and Engineering (IEEE) , ICSTE۲۰۱۰, CFP۱۰۳۰L-PRT ,ISBN: ۹۷۸-۱-۴۲۴۴-۸۶۶۵-۶, USA

  ۱۵-Arezoo Sarkheyli, Reza Askari Moghadam, Bahman Ghorbani Vaghei and Alireza Bagheri, “Using Tabu Search Heuristic In Satellite Resource Scheduling Problem”,۲۰۱۰ ۳rd International ConfrenCe on Computer and Electronical Engineering (IEEE),ICCEE۲۰۱۰, CFP۱۰۴۹I-PRT,ISBN: ۹۷۸-۱-۴۲۴۴-۷۲۲۴-۶, China

  ۱۶-آرزو سرخیلی، بهمن قربانی واقعی، رضا عسگری مقدم، علیرضا باقری، "مدلسازی رد سیر ماهواره روی زمین و تعیین میدان دید در ماهواره‌های ارتفاع پایین"، دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، اسفند ۱۳۸۹

  ۱۷-بهمن قربانی واقعی، “ارزیابی مقاومت فشاری بتن به روش امواج اولتراستراسونیک و با استفاده از سیستم منطق فازی”، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۱ الی ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

  ۱۸-حسین بلندی، وحید طباطباوکیلی، محمد حسین اکبری، بهمن قربانی واقعی، سید مجید اسماعیل‌زاده، سید حسن صدیقی، "یافتن یک موقعیت ماهواره LEO از روی هذلولی‌ها با چهار ایستگاه زمینی بصورت تک مسیره"، دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران،۱۰-۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۹ دانشگاه تربیت مدرس تهران

  ۱۹-حسین بلندی ،امیر میرزا قیطاقی، محمدرضا طلایی، بهمن قربانی واقعی،سید مجید اسماعیل‌زاده، میثم فرج الهی،” تحلیل حرارتی ماهواره با روش شبیه‌سازی الکتریکی در برنامه HSPICE ” ، دهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران، اسفند ماه ۱۳۸۹، دانشگاه تربیت مدرس، تهران .

  ۲۰-Arezoo Sarkheyli, Reza Askari Moghadam, Bahman Ghorbani Vaghei and Alireza Bagheri, Scheduling Erth Observation Activities In LEO Satellites Using Graph Coloring Problem, ۲۰۱۰ ۵th International Symposium on Telecommunication (IEEE), IST۲۰۱۰, Tehran

  ۲۱- هاشم بذر افشان ، شهریار برادران شکوهی، بهمن قربانی واقعی، “ طراحی سیستم ‌خواندن CCD دوربین ماهواره بر اساس بهینه سازی نویز با در نظرگرفتن محدودیتهای ماهواره ” ، هشتمین کنفرانس بین‌‌المللی سالانه انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، ۲۹ بهمن- ۱ اسفند ۱۳۸۷.

  ۲۲-هاشم بذر افشان ، شهریار برادران شکوهی، بهمن قربانی واقعی، “ طراحی سیستم تصویربرداری یک ماهواره چرخان با قابلیت تصویربرداری زمان واقعی با استفاده از FPGA ” ، هشتمین کنفرانس بین‌‌المللی سالانه انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، ۲۹ بهمن- ۱ اسفند ۱۳۸۷.

  ۲۳-H. Ghorbani Vaghei, H. Bahrami, H. Sadeghi, B. Ghorbani Vaghei, N. Tahmasbipour, “ Modeling Soil Permeability Based on Fuzzy System for Calcareous Soils in Marbore Watershed, Iran ” EUROSOIL ۲۰۰۸, Technical University Vienna, Austria, August ۲۵ – ۲۹, ۲۰۰۸.

  ۲۴-H. Bolandi , M. Soleimanzadeh , B. Ghorbani Vaghei, “Implementing a FTC Method For IUST_CSS Sun Sensor in a Spinning Satellite ”, The ۷th Iranian Aerospace Society Conference, Sharif University of Technology, Feb. ۱۹-۲۱, ۲۰۰۸.

  ۲۵- حسین بلندی ، بهمن قربانی واقعی، فرهاد فانی صابری “ طراحی سیستم ‌جهت‌گیری خورشیدی تک‌جهته در سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره با پایدارسازی گرادیان جاذبه‌ای “، هفتمین کنفرانس بین‌‌المللی انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی شریف ، ۳۰ بهمن- ۲ اسفند ۱۳۸۶.

  ۲۶-حسین بلندی ، فرهاد فانی صابری، بهمن قربانی واقعی، “کنترل وضعیت ماهواره‌های تصویربرداری استریو با مانورهای چرخشی سریع و با استفاده از چرخهای عکس‌العملی “، هفتمین کنفرانس بین‌‌المللی انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی شریف ، ۳۰ بهمن- ۲ اسفند ۱۳۸۶.

  ۲۷-حسین بلندی ، بهمن قربانی واقعی،” تعیین حدود تغییرات ممان اینرسی ماهواره با پایدارسازی گرادیان جاذبه‌ای بر اساس نیازمندیهای کنترل وضعیت ” ، پانزدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک ISME۲۰۰۷ ، ISME۲۰۰۷-۲۸۷۹ ، ایران،تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۲۵-۲۷ اردیبهشت۱۳۸۶.

  ۲۸-H. Bolandi , M. Soleimanzadeh , B. Ghorbani Vaghei, “ Derivation of Performance Model of a Constructed Analog Sun Sensor ”, ICEE۲۰۰۷, ITRC, Tehran, Iran, ۲۰۰۷.

  ۲۹-H. Bolandi , M. Soleimanzadeh , B. Ghorbani, Vaghei, “ A Coarse Sun Sensor for Attitude Determination of Spacecraft ”, The ۶th Iranian Aerospace Society Conference, K.N.Toosi University of Technology, Feb. ۲۰۰۷.

  ۳۰-حسین بلندی ، بهمن قربانی واقعی،” طراحی سیستم گرادیان جاذبه‌ای برای یک ماهواره متقارن با چرخش محدود حول محور یاو با استفاده از کنترل مغناطیسی”، ششمین کنفرانس سراسری انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، ۵-۷ اسفند ۱۳۸۵.

  ۳۱-حسین بلندی ، مریم سلیمانزده، بهمن قربانی واقعی، “طراحی و ساخت حسگر خورشیدی آنالوگ ارزان قیمت برای تعیین و کنترل وضعیت ماهواره ” ، چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۲۶-۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۵.

  ۳۲-حسین بلندی ، فرهاد بیات، بهمن قربانی واقعی،”طراحی کنترل کننده بهینه و مقاوم در برابر اشباع عملگرها برای کنترل وضعیت ماهواره چرخانِ مجهز به جیمبال دوبل ” ، چهاردهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت ۱۳۸۵.

  ۳۳-حسین بلندی، بهمن قربانی واقعی، فرهاد بیات، “روش طراحی کنترل مغناطیسی یک ماهواره با پایدارسازی گرادیان جاذبه‌ای بر اساس انرژی ” ، چهاردهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت ۱۳۸۵.

  ۳۴-حسین بلندی ، بهمن قربانی واقعی، مهدی نصیری سروی، “بررسی و مقایسه اثر گشتاورهای اغتشاشی بر روی یک ماهواره چرخان در مدار”، دومین کنفرانس علمی- کاربردی سازمان صنایع هوافضا، دی ۱۳۸۲.

  ۳۵-حسینعلی بهرامی، حجت قربانی واقعی، بهمن قربانی واقعی، ناصر طهماسبی‌پور، “ ارائه روشی برای تعیین فاکتور فرسایش‌پذیری خاک براساس سیستم‌های فازی”، هشتمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه گیلان- رشت، شهریور ۱۳۸۲.

  ۳۶-حسین بلندی، بهمن قربانی واقعی، “تعریف جدید سطح لغزش پایدار جهت بکارگیری در یک ماهواره چرخان با گشتاوردهنده‌های مغناطیسی و کنترل لغزشی پیوسته”، چهارمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، جلد سوم، بهمن ۱۳۸۱.

  ۳۷-حسین بلندی، محمد فرخی، بهمن قربانی واقعی، “طراحی شبکه‌های عصبی مختلف و تعیین مناسبترین آنها جهت بکارگیری در سیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره سه‌محوره با بایاس اندازه حرکت زاویه‌ای”، چهارمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، جلد سوم، بهمن ۱۳۸۱.

  ۳۸-حسین بلندی، مهدی نصیری سروی، بهمن قربانی واقعی، “ طراحی و شبیه‌سازی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره سه‌محوره با بایاس اندازه حرکت زاویه‌ای”، ششمین کنفرانس بین‌المللی و دهمین کنفرانس سالانه انجمن مهندسین مکانیک ایران – ISME۲۰۰۲ ، خرداد ۱۳۸۱.

  ۳۹-حسین بلندی، علی چاووشی، بهمن قربانی واقعی، “طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره چرخان با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه رگولاتور مرتبه دو خطی”، اولین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس سراسری هوافضای ایران، دیماه ۱۳۷۹.

  ۴۰-حسین بلندی، بهمن قربانی واقعی، محمد عطایی، “ارائه یک روش جدید جهت بکارگیری قانون کنترل خطی‌سازی با پسخوراند در ماهواره”، اولین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس سراسری هوافضای ایران، دیماه ۱۳۷۹.

  ۴۱-حسین بلندی، بهمن قربانی واقعی، محمد عطایی، “طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره چرخان با استفاده از گشتاوردهنده‌های مغناطیسی”، چهارمین کنفرانس بین‌المللی و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن مهندسین مکانیک ایران – ISME۲۰۰۰ ، اردیبهشت ۱۳۷۹.

  آدرس

  آدرس پست الکترونیکی: bahman_ghiust.ac.ir

  آدرس محل کار : تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی راه آهن، گروه راه آهن برقی، تلفن: ۷۷۴۹۱۰۲۹ و ۷۷۴۹۱۰۳۰ داخلی ۶۱۳۲.

  آدرس محل سکونت: تهران- پیروزی - میدان سرآسیاب دولاب- ابتدای خیابان کرمان - کوچه شهید آخوند ی- پلاک ۱۷ - واحد ۳ - کدپستی: ۱۷۶۸۷۹۷۹۱۳.

  تلفن تماس: ۰۹۱۲۲۹۹۴۷۹۰

 

 

 

 

 

 

دفعات مشاهده: 35349 بار   |   دفعات چاپ: 2522 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 140 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.22 seconds with 60 queries by YEKTAWEB 4652