نشریه فناوری های نوین


فرم ارسال مقاله برای نشریه فناوری های نوین
  1.  نویسنده مسئول (نویسنده رابط- Corresponding Author) مسئولیت محتوای مقاله و سابمیت آن را به نشریه، عهده دار است و تمام نویسندگان در جریان متن نهایی این مقاله بوده و از ارسال مقاله به این نشریه مطلع هستند. نویسنده مسئول بعنوان فرستنده مقاله به عنوان رابط کلیه امور نشریه در مورد مقاله در نظر گرفته می شود و کلیه مکاتبات و اطلاع رسانی های بعدی با وی صورت می گیرد. همچنین نویسندگان با ارسال مقاله به نشریه فناوری های نوین اعلام می کنند که مقاله قبلاً یا همزمان به هیچ زبان دیگری و به هیچ نشریه دیگری ارسال نشده و به چاپ نرسیده است. در غیر این صورت بدیهی است که طبق قانون مصوب نشریات، نویسنده یا نویسندگان به صورت مادام از نشر مطلب در نشریه و مجلات تحت پوشش ناشر محروم و مقاله آنان نیز در صورت صلاح دید سردبیر حذف خواهد شد.
  2. نویسنده مسئول متعهد می شود همه اصول نگارش رعایت شود. (راهنمای نویسندگان)
  3. بخش تضاد منافع تکمیل و به صورت یک فایل چدا با عنوان فرم امضای نویسندگان پیوست می گردد.
  4. اصول اخلاق در انجام پژوهش رعایت گردد.
  5. نشریه فناوری های نوین حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را در هر مرحله ای از فرایند، برای خود محفوظ می دارد. هیات تحریریه در انجام اصلاحات (با تایید مؤلف) آزاد است.

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
تعهدنامه:
 موارد بالا را بطور کامل مطالعه نموده و رعایت آن ها را متعهد می شوم.
عنوان مقاله به فارسی:
عنوان مقاله به انگلیسی:
عنوان کوتاه مقاله (حداکثر 80 کاراکتر):
بخش مربوطه:
نوع مقاله:
نام نویسنده مسئول:
نام خانوادگی نویسنده مسئول:
نام سایر نویسندگان:
سازمان نویسنده مسئول:
موقعیت علمی:
مرتبه علمی:
ایمیل:
شماره همراه:
شماره ثابت:
آدرس:
فایل اصلی مقاله با نام نویسندگان:
دریافت راهنمای نویسندگان

دریافت فرمت قالب مقالات نشریه

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf - حداکثر حجم قابل قبول : 15360 کیلو بایت
فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان:
دریافت راهنمای نویسندگان

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf - حداکثر حجم قابل قبول : 15360 کیلو بایت
فرم امضا شده نویسندگان:
دریافت فرم امضاء نویسندگان

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf - حداکثر حجم قابل قبول : 10000 کیلو بایت
CAPTCHA