دکتر سید حسن صدیقی

سوابق تحصیلی

دکتری مهندسی مخابرات میدان دانشگاه علم و صنعت ایران- ۱۳۹۱
فرصت مطالعاتی دوره دکتری در School of Engineering, Univ. of California Irvine
کارشناسی ­ارشد مهندسی برق در رشته مهندسی مخابرات میدان از دانشگاه علم و صنعت ایران – ۱۳۸۷
کارشناسی مهندسی برق در رشته مهندسی مخابرات از دانشگاه علم و صنعت ایران - ۱۳۸۵
دیپلم ریاضی فیزیک در رشته ریاضی- دبیرستان نمونه اندیشه - ۱۳۸۰ 

دروس ارائه شده
 1. آنتن های ماهواره و ایستگاه زمینی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 2. الکترونیک ماهواره، دانشگاه علم و صنعت ایران
 3. الکترومغناطیس، دانشگاه علم و صنعت ایران
 4. ایستگاه زمینی و مرکز کنترل ماهواره، دانشگاه علم و صنعت ایران
 5. ریاضیات مهندسی پیشرفته، دانشگاه علم و صنعت ایران
 6. مخابرات ماهواره، دانشگاه علم و صنعت ایران
 7. آزمایشگاه مایکرویوو، دانشگاه علم و صنعت ایران
 8. تست ماهواره، دانشگاه علم و صنعت ایران
 9. مبانی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
 10. مایکرویوو
 11. مدارهای مخابراتی
 12. میدان و امواج
 13. آنتن

سوابق اجرایی

ریاست دانشکده فناوری های نوین از ۱۴۰۰
معاون آموزشی دانشکده فناوری های نوین- ۱۴۰۰-۱۳۹۸
عضو هیات ممیزه دانشگاه از ۱۴۰۰
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران- از ۱۳۹۸
استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران- از ۱۳۹۲

 

افتخارات

کسب رتبه سوم هفتمین جشنواره تحقیقاتی، فناوری و نوآوری وزارت دفاع، ۱۳۹۹
پژوهشکر برتر، دانشکده فناوری های نوین، ۱۳۹۴
پژوهشگر برتر، دانشکده فناوری های نوین، ۱۳۹۳
پژوهشگر برتر، دانشکده فناوری های نوین، ۱۳۹۲
برنده جایزه بنیاد البرز، سال ۱۳۹۲
دانشجوی ممتاز دانشگاه علم و صنعت ایران-۱۳۹۲
دانشجوی نمونه کشوری سال ۱۳۹۱
گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه UCI آمریکا با Prof. Capolino


 

کارشناسی ارشد
 • دانشجو
 • دانشجو
 • دانشجو
دکتری
 • دانشجو
 • دانشجو
 • دانشجو
زمینه‌های تحقیقاتی


تحقیقات و محصولات صنعتی
لیست تحقیقات و پژوهش‌ها
لیست محصولات صنعتی

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها و مجلات

مقالات ISI
لیست مقالات در Google Scholar
لیست مقالات در سامانه نظرسنجی دانشگاه


مقالات­ علمی پژوهشی
 

۱- آرمین غنی , فیروز کیوانی , سیدحسن صدیقی،  رفتار مرز پایین کرامر-رائو و تابع ابهام آنتن آرایه ای صفحه ای با در نظر گرفتن الگوی تشعشعی هر المان آنتنی،مجله الکترومغناطیس کاربردی،  سال ۳،
شماره ۱، ۱۳۹۴

۲- حسین بلندی؛ حسن اشتری؛ محمدصادق ضیغمی؛ سیدحسن صدیقی؛ سیدمجید اسماعیل زاده، بکارگیری الگوریتم تکاملی علف هرزهای مهاجم در تعیین موقعیت ماهواره با استفاده از استخراج TLE، هوش محاسباتی در مهندسی برق، دوره ۷، شماره ۲ (۲۳)، تابستان ۱۳۹۵

۳- ایمان مجیدی، حسین همتی، سیدحسن صدیقی، طراحی آنتن چهارتایی شکافی فشرده با پلاریزاسیون دایروی برای بکارگیری در گیرنده GPS، مجله مهندسی برق تبریز، ۱۳۹۵

۴. Javad Ghalibafan, Seyed Mohammad Hashemi, and Seyed Hassan Sedighy, "A New Design of Log-Periodic Dipole Array (LPDA) Antenna", Journal of Communication Engineering, Vol. ۴, No. ۱, Jan.-June ۲۰۱۵

۵. Seyed Hassan Esmaeli, Mohammad Khalaj-Amirhosseini, Seyed Hassan SedighyThree Optimized Omnidirectional Microstrip Antennas (OMA) for WLAN Applications, Progress In Electromagnetics Research Letters, ۲۰۱۵

۴. محمدرضا سلیمی، سیدحسن صدیقی، طراحی یک آنتن آرایه ای هوشمند با قابلیت تنظیم زاویه تیلت بهینه برای کار در شبکه های نسل سوم، مجله الکترومغناطیس کاربردی، آذرماه ۹۴،

۵.  A. Rahnemon, S. H. Sedighy. M. Soleimani, Wide Band Nonuniform Substrate Integrated Waveguide (NSIW) Wilkinson Power Divider, Journal of Communication Engineering, Vol. ۳, , No. ۲, July-Dec.۲۰۱۴

۶. حسین بلندی، سیدحسن صدیقی، محمد خیری، رضارضوانی نسب، بهمن قربانی واقعی، سیدمجید اسماعیل زاده، طراحی شبه کلید مخابراتی غیرفعال به منظور افزایش قابلیت اطمینان زیرسیستم تله کامند، مجله علمی پژوهشی الکترومغناطیس کاربردی، ۱۳۹۳

۷. S. H. Sedighy, M. Khalaj-Amirhosseini, Design of an Arbitrary Shaped Invisible Cloak Using Coordinate Transformation, I.RE.MO.S, Vol. ۳, N. ۶, ۲۰۱۰
 

  کنفرانس‌های بین المللی
 

 1. Mollaei, M. S. M., R. Heydarian, E. Zanganeh, and S. H. Sedighy. "Triple-Bands Ka-Band Frequency Selective Surface Filter with Different Polarized Transmitting Performance in Each Band." In ۲۰۱۹ ۱۳th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), pp. ۱-۳. IEEE, ۲۰۱۹.
 2.  S. H. Sedighy, M. Khalaj- Amirhosseini , “Arbitrary Irregular polygonal Electromagnetic superabsorber and superscatterer”, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, ۲۰۱۲
 3.  S. H. Sedighy, M. Khalaj- Amirhosseini , "Arbitrary N-sided Irregular polygonal Electromagnetic Concentrator", IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, ۲۰۱۲
 4.  P. Hajizade, H. R. Hassani, and S. H. Sedighy, Compact Quasi-Yagi Antenna Loaded with Artificial Transmission Lines for RFID applications, IEEE International Symposium on APS, ۲۰۱۲
 5.  C. Guclu, S. Campione, S. H. Sedighy, and F. Capolino, Hiding and Absorbing the Power Emitted by a Dipole at the Interface of an Indefinite Medium, IEEE International Symposium on APS, ۲۰۱۲
 6.  S. H. Sedighy, C. Guclu, F. Capolino, M. Khalaj Amirhosseini, Application of Optical Transformation for Wavefront Conversion by Transmission Line Method, Metamaterials Conf. ۲۰۱۲
 7.  C. Guclu, S. Campione, S. H. Sedighy, F. Capolino, Power Emitted by a Transverse Dipole Located Above Hyperbolic Medium Vacuum Interface, Metamaterials Conf. ۲۰۱۲
 8.  S. H. Sedighy, M. Khalaj Amirhosseini, Directive Emission by Uisng n-order Coordinate Transformation Function, IST۲۰۱۲
 9.  H. Rahmanian, S. H. Sedighy, M. Khalaj Amirhosseini, Using a Composite Right/Left Handed Transmission Line to Design a High Compact Wilkinson Power Divider and Rate Race Coupler, IST۲۰۱۲
 10.  S. H. Sedighy, C. Guclu, S. Campione, M. Khalaj Amirhosseini, F. Capolino, “Directive Radiation of a Line-Source Inside an Anisotropic Material Slab via Transformation Electromagnetics”, EMT ۲۰۱۳
 11.  Caner Guclu, Salvatore Campione, S. H. Sedighy, Kyle Rice, Samuel Park, K. Vuong, M. Khalaj Amirhosseini, Filippo Capolino, “Subwavelength Focusing and Resolution with Hyperbolic Transmission Line Metamaterial”, APS۲۰۱۳
 12. M. Amiri, S. H. Sedighy, and M. Hayati, Design of Compact Microstrip Lowpass Elliptic Filter with Wide Stop Band using Invasive Weed Optimization, ICEE۲۰۱۴, Tehran, Iran, ۲۰۱۴

 
کنفرانس‌های داخلی  
 

 1. حسین بلندی, وحید طباطباوکیلی, محمد حسین اکبری, بهمن قربانی واقعی, سیدمجید اسماعیل زاده, سیدحسن صدیقی، "تعیین موقعیت یک ماهواره‌ی LEO از روی هذلولی‌ها با چهار ایستگاه زمینی بصورت تک مسیره "، کنفرانس هوافضای ایران، ۲۰۱۱
 2. حسین بلندی، سیدحسن صدیقی، رضا رضوانی نسب ، بهمن قربانی واقعی، سیدمجید اسماعیل زاده ، "تحلیل اولیه سازگاری الکترومغناطیسی بین ماهواره­بر و ماهواره­های LEO "، اولین همایش تخصصی سامانه های ماهواره بر، ۱۳۸۹
 3. حسین بلندی، سیدحسن صدیقی، محمد خیّری دستگردی، رضا رضوانی نسب، بهمن قربانی واقعی، سیدمجید اسماعیل زاده ، "افزایش قابلیت اطمینان گیرنده ماهواره با استفاده از یک شبه سوئیچ مخابراتی غیرفعال"، کنفرانس هوافضای ایران، ۲۰۱۲
 4. حسین بلندی، سیدحسن صدیقی، رضا رضوانی نسب، بهمن قربانی واقعی، سیدمجید اسماعیل زاده، "طراحی آنتن Turnstile مماسی برای لینک تله­کامند در ماهواره­های LEO " ، کنفرانس هوافضای ایران، ۲۰۱۳
 5. حسین بلندی، حسن اشتری لرکی، سید حسن صدیقی، محمدصادق ضیغمی ، سید مجید اسماعیل‏زاده، بهمن قربانی واقعی، "تخمین موقعیت مداری ماهواره LEO با استفاده از داده‏هایGPS  و روش بهینه‏سازی علف هرز مهاجم"، سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، ۱۳۹۲
 6. فیروز کیوانی، آرمین غنی،  سید حسن صدیقی، بهمن قربانی واقعی، "تعیین موقعیت ایستگاه‌های زمینی برای دسترسی زمانی بیشینه به ماهواره در فاز انتقال مداری ماهواره GEO"، سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، ۱۳۹۲
 7. فرزاد علیزاده، سیدحسن صدیقی، ذاکر حسین فیروزه، بررسی سازگاری الکترومغناطیسی در هواپیمای مسافربری و چالش های آن بر مبنای استاندارد DO-۱۶۰، اولین کنفرانس حمل و نقل هوایی ایران، ۱۳۹۳
 8. آرمین غنی، فیروز کیوانی، سید حسن صدیقی، ارائه سرویس‌های مخابراتی تجاری در ناوگان حمل و نقل هوایی، اولین کنفرانس حمل و نقل هوایی ایران، ۱۳۹۳

 
کتاب­‌ها

 

 1.   "تحلیل، طراحی و ارزیابی ماموریت فضاپیما"، محمدسلیمانی، سیدحسن صدیقی، سید مجید اسماعیل­زاده، داریوش عباسی مقدم، انتشارات پاریاب، چاپ دانشگاه علم و صنعت ایران، بهار۱۳۹۰
 2.   " طراحی،اندازه­گذاری، ساخت و تست محموله و زیر سیستمهای فضاپیما "، محمدسلیمانی، سیدحسن صدیقی، داریوش عباسی مقدم، مهدی نصیری، انتشارات پاریاب، چاپ دانشگاه علم و صنعت ایران، بهار۱۳۹۰
 3.   " پرتاب، پیشرانه، مدل­های هزینه، مهندسی سیستم و مدیریت فضاپیما "، محمدسلیمانی، سیدحسن صدیقی، مجتبی ابوالقاسمی، مجید اسماعیل زاده، علی جعفرصالحی، انتشارات پاریاب، چاپ دانشگاه علم و صنعت ایران، بهار۱۳۹۰

داوری مجلات
 • IEEE Antennas and Propagation Magazine
 • IEEE antenna and wireless propagation letter
 • The Applied Computational Electromagnetics Society
 •  J. Opt. Soc. Am
 •  IET Microwaves, Antennas & Propagation
 •  Journal of Electromagnetic Waves and Applications

دفعات مشاهده: 1421 بار   |   دفعات چاپ: 138 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر