ف​رم درخواست اخذ درس به صورت آرشیو

 | تاریخ ارسال: 1401/1/27 | 

دفعات مشاهده: 553 بار   |   دفعات چاپ: 121 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ف​رم درخواست اخذ درس به صورت آرشیو

 | تاریخ ارسال: 1399/8/14 | 
فرم های دفاعیه
توجه:طبق دستورالعمل موجود جهت تصویب موضوع پایان نامه اقدام شود
راهنمای دستورالعمل کلیک بفرمائید   دستورالعمل برگزاری جلسات دفاعیه
  فرم پیشنهادیه پایان نامه کارشناسی ارشد
  مراحل دریافت و تکمیل مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
  • فرم دریافت مجوز برای دفاع از پایان نامه
  • مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
  • فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه
  • فرم مشخصات محصولات پایان نامه کارشناسی ارشد
  • فرم ارزیابی ماهانه گزارش پیشرفت کار پژوهش پایان نامه
  • فرم ارزشیابی محصولات پایان نامه کارشناسی ارشد
  فرم دعوتنامه اساتید (پرینت A۵گرفته شود)
  فرم چکیده پایان نامه
  • فرم تعهد انجام اصلاحات و تسویه حساب 
  • فرم تایید انجام اصلاحات
  • تسویه حساب آزمایشگاه دانشکده(فرم)
 * فایل چکیده پایان نامه  از طریق ایمیل در اختیار پژوهش قرار گیرد .(aazamimiust.ac.ir)
 * فایل چکیده پایان نامه  از طریق ایمیل در اختیار آموزش قرار گیرد .(a_farzadmaneshiust.ac.ir)
 
فرم های مراحل سمینار
 
فرم های آموزشی کارشناسی ارشد
فرم اخذ درس به‌صورت میهمان ازسایرگرایش‌ها و دانشکده‌ها

فرم تعیین استاد راهنما(حتما فرم را تایپ شده تحویل دهید)
ف​رم درخواست اخذ درس به صورت آرشیو

 
فرم کمیته منتخب دانشگاه دانشجویان لازم است چنانچه درخواستی در قالب ( افزایش سنوات، برگشت به تحصیل به علت اخراج که به دلیل دو ترم مشروطی بوده است، مرخصی تحصیلی در ترم اول و اخر و همچنین حذف ترم اول و آخر) حتما فرم کمیته منتخب دانشگاه را تکمیل و سپس به امور آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

دفعات مشاهده: 1487 بار   |   دفعات چاپ: 288 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آیین نامه ها و فرم ها

فرم های آموزشی کارشناسی ارشد

فرم اخذ درس به‌صورت میهمان ازسایرگرایش‌ها و دانشکده‌ها

فرم تعیین استاد راهنما(حتما فرم را تایپ شده تحویل دهید)
 

فرم کمیته منتخب دانشگاه

دانشجویان لازم است چنانچه درخواستی در قالب ( افزایش سنوات، برگشت به تحصیل به علت اخراج که به دلیل دو ترم مشروطی بوده است، مرخصی تحصیلی در ترم اول و اخر و همچنین حذف ترم اول و آخر) حتما فرم کمیته منتخب دانشگاه را تکمیل و سپس به امور آموزش دانشکده مراجعه نمایند.


دفعات مشاهده: 17062 بار   |   دفعات چاپ: 693 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 3 بار   |   0 نظر