سرفصل دروس مهندسی فناوری ماهواره

دروس جبرانی (مربوط به دوره کارشناسی ارشد)
 
ردیف عنوان درس تعداد واحد توضیحات
۱ میدان و امواج ۳ گذراندن یکی از این دو درس برای گرایش مخابرات ماهواره الزامی می‌­باشد.
۲ مخابرات ۲ ۳
۳ کنترل مدرن ۳ گرایش کنترل و الکترونیک ماهوارهدروس تخصصی اجباری - همه گرایش­ها
 
ردیف عنوان درس تعد­اد واحد پیش نیاز
/ هم نیاز
۱ اصول طراحی ماهواره ۳
۲ ریاضیات مهندسی پیشرفته ۳ ریاضیات مهندسیدروس تخصصی الزامی - گرایش مخابرات ماهواره
 
ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز
/ هم نیاز
۱ مخابرات ماهواره ۳
۲ اصول طراحی و تحلیل آنتن های ایستگاه زمینی و ماهواره ۳
۳ مدارهای غیرفعال RF و مایکروویو ۳
۴ شبکه­‌های مخابراتی ۳دروس تخصصی الزامی - گرایش سازه و مکانیک پرواز ماهواره
 
ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز
/ هم نیاز
۱ سازه ماهواره ۳
۲ مکانیک مدارهای فضایی پیشرفته ۳
۳ روش‌­های اجزاء محدود ۳
۴ اصول طراحی و تحلیل سیستم کنترل حرارت ماهواره ۳دروس تخصصی اختیاری - گرایش مخابرات ماهواره
 
ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز
/ هم نیاز
۱ ایستگاه زمینی و مرکز کنترل ماهواره ۳
۲ مهندسی سیستم و استانداردهای طراحی ماموریت‌های فضایی ۳
۳ تحلیل ماموریت‌های فضایی ۳
۴ سنجش از دور ۳
۵ تئوری اطلاعات و کدینگ ۳
۶ پروتکل­‌های ماهواره­ای ۳
۷ مخابرات سلولی ۳
۸ مخابرات دیجیتال ۳
۹ کد گذاری کانال ۳
۱۰ مخابرات سلولی پیشرفته ۳
۱۱ طراحی لینک مخابراتی ۳
۱۲ روش­‌های عددی در الکترومغناطیس ۳
۱۳ سازگاری الکترومغناطیسی ۳
۱۴ الکترومغناطیس پیشرفته ۳
۱۵ مدارهای فعال RF و مایکروویو ۳
۱۶ تقویت کننده‌های توان RF و مایکروویو ۳
۱۷ اجزاء نیمه هادی مایکروویو ۳
۱۸ آنتن ۲ ۳
۱۹ آنتن­‌های ریزنواری ۳
۲۰ آنتن­‌های آرایه فازی ۳
۲۲ تئوری انتشار امواج ۳
۲۳ بینایی ماشین ۳
۲۴ یادگیری عمیق ۳دروس تخصصی اختیاری - گرایش سازه و مکانیک پرواز ماهواره
 
ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز
/ هم نیاز
۱ مکانیزم­‌های سازه‌­ای ماهواره و پرتاب کننده آن ۳
۲ تحلیل و طراحی تست‌های ماهواره و پرتابگر ۳
۳ تحلیل سازه‌های فضایی ۳
۴ تحلیل تجربی تنش ۳
۵ خستگی و شکست و خزش ۳
۶ بالستیک خارجی ۳
۷ دینامیک سازه ۳
۸ سیستم پیشرانه ماهواره ۳
۹ اصول مکانیک سماوی و دینامیک مداری ماهواره ۳
۱۰ ارتعاشات سازه‌­های فضایی ۳
۱۱ الگوریتم‌های مدرن در بهینه سازی ۳
۱۲ ارتعاشات اتفاقی ۳
۱۳ پیشرانش فضایی ۳
۱۴ سیستم­های کنترل هوشمند ۳
۱۵ کنترل بهینه ۳
۱۶ تحلیل پایداری در سازه­‌های فضایی ۳
۱۷ مبانی قابلیت اطمینان در سازه‌­های فضایی ۳
۱۸ مهندسی سیستم و استانداردهای طراحی ماموریت‌های فضایی ۳
۱۹ مکانیک مواد مرکب پیشرفته ۳

دفعات مشاهده: 240 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر